Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Eventuell annorlunda smak och lukt på vattnet

Det kan under de kommande veckorna förekomma en viss annorlunda smak och/eller lukt på dricksvattnet. Det beror på fenomenet att Rådasjön vänder och är ofarligt.

Mölndals dricksvatten tas från Rådasjön.

Det innebär det att sjön vänder

När temperaturen i sjön förändras börjar vattnet cirkulera och ytvattnet sjunker till botten.

Det beror på att ytvattnet blir kallare när lufttemperaturen sjunker. Då kommer vattnet närmare botten vara varmare och börjar röra sig mot ytan för att också kylas av eftersom sjön strävar efter att ha samma temperatur. Den här processen fortgår tills hela sjön har samma temperatur och kallas allmänt att sjön vänder. Fenomenet inträffar i de flesta sjöar.

I samband med detta kommer organiskt material i rörelse i sjön. Det kan påverka dricksvattnet som kan få en viss annorlunda smak och lukt. Det är inget farligt och för de allra flesta brukar det inte märkas alls.

Processen med att Rådasjön vänder beräknas pågå under ett par veckor.

Två gånger per år

Processen med att sjön vänder pågår två gånger under året, på våren när sjön blir varmare, och under hösten när sjön blir kallare. Effekten på dricksvattnet kan bli störst under hösten.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-11 10.40