Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Vägarbete hållplatser Mölndals bro

Mölndals stad kommer att rusta upp hållplatslägena på Mölndals bro för ett bra hållbart resande. De bussar som trafikerar bron kommer att få ersättningslägen under tiden, Västtrafik informerar på plats.

Det här gör vi

Körbanorna där bussarna stannar vid hållplatserna uppe på Mölndals bro ska rustas upp och bland annat få nytt ytskikt.

Murarna uppe på bron ska få en översyn och rustas upp.

Trappan mellan Mölndals bro och hållplatsen Mölndals innerstad, spårvagn/buss, kommer att få nytt ytskikt.

Så blir du påverkad

Under arbetet kommer bussarna som stannar uppe på bron att få tillfälliga hållplatslägen. Västtrafik skyltar till ersättningshållplatserna.

  • Bussar som kör åt öster på bron stannar utanför Essity-huset. Det gäller 751 och Lila express mot Mölnlycke, 755 mot Kållered, 758 mot Heden, 761 mot Lindome och 753 mot Helenedal.
    Tänk på att det är mycket trafik över bron när du korsar vägen för att komma till ersättningsläget!
  • Bussar som kör västerut på bron;
    751 och Lila express mot Frölunda stannar i höjd med Essity-huset.
    761 mot Linnéplatsen, 758 mot Marklandsgatan, 753 mot Heden via Bifrost och 755 mot Mölndals innerstad stannar där ersättningsbussar för tåg normalt stannar.
  • Information om trafiken finns på vasttrafik.se eller i Västtrafiks app Reseplaneraren.

Under arbetet med hållplatserna kommer ett körfält västerut på bron förbi hållplatserna att stängas av. Trafiksignalerna förbi hållplatserna kommer att vara avstängda under arbetet vilket kompenserar något med bättre trafikflöde.

Då det är många resenärer som kommer att korsa gatan till ersättningshållplatserna kan det innebära längre restider för övrig trafik i rusningstid.

Under arbetet med trappan kommer den att vara avstängd. Gående hänvisas till rulltrappor i stationshuset eller gångbanan runt Essity-huset.

Då pågår arbetet

Arbetet med hållplatserna påbörjas vecka 44 och ska vara klart i början av januari.

Arbetet med trappan och murarna påbörjas i januari och ska vara klart i februari/mars.

Kontakt

Matthias Johannesson
Projektledare
031-315 15 85 / 031-315 10 00
mathias.johannesson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-27 11.09