Parkeringsavgift bostadsgator i Krokslätt

Från den 3 december gäller en ny reglering för parkering i Krokslättsområdet. Då gäller avgift på bostadsgator i området.

Krokslättsområdet är det fjärde området där avgift för parkering på bostadsgator införs. Alla boende i området har fått information i sina brevlådor. Trafikskyltar sätts upp innan det börjar gälla.

Se kartaPDF över berört område i Krokslätt.

Från början skulle avgift ha börjat gälla från den 18 november, vilket boende fått information om. På grund av leveransförsening införs avgiften i Krokslätt först den 3 december.

Avgift

Avgiften är mellan 2 och 6 kronor per timme beroende på vilken gata du står på, välj rätt områdeskod eller betalautomat.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ordna parkering på din egen fastighet. Boende i enbostadshus kan i vissa fall köpa parkeringstillstånd. Läs mer på sidan om parkering på bostadsgator.

Bakgrund

Mölndals stad har noterat och fått många synpunkter kring framkomlighets-, underhålls- och säkerhetsproblem på grund av parkering på bostadsgator. Därför inför Mölndals stad avgiftsreglerad parkering på bostadsgator successivt i totalt 11 områden under en tvåårsperiod med start 2018.

Kontakt

Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-23 13.46