Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

VA-arbete Nordgårdsvägen

Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten och en hållbar avlopps­hantering. En del för att uppnå det är att byta gamla ledningar för att få ett driftsäkert VA-ledningssystem.

Det här gör vi

Vi byter dricksvattenledningen och VA-serviserna fram till fastighetsgränserna på Nordgårdsvägen.

Så påverkas du

Under arbetet kommer fastigheterna få provisoriska ledningar anslutna. Det ska inte innebära någon förändring av vattenkvaliteten. Ett kortare avbrott i vattenleverans sker vid inkoppling.

Då ledningarna ligger i gatan kommer det att vara begränsad framkomlighet under arbetet men gatan ska vara framkomlig hela tiden.

Hoppas att alla fastighetsägare har förståelse med att det kommer att vara begränsad framkomlighet under entreprenadens utförande.

Arbetstid

Va-arbetet beräknas börja den 27 januari och vi ska vara klara under våren 2020. Arbetstiden är mellan 07.00-16.00 måndag- fredag.

Kontakt

Mikael Heintze
Projektledare
031-315 15 90
mikael.heintze@molndal.se

Peter Attnäs
Byggledare
031-315 10 00
peter.attnas@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-30 14.11