Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Upprustning Fredåsgatan

Mölndals stad kommer att rusta upp Fredåsgatan förbi Krokslätts torg. Gatan är öppen för gående och cyklister medan andra fordon leds runt kvarteret.

Det här gör vi

Vi tar bort befintlig vägbeläggning, som består av marksten och
åtgärdar marken under. Därefter kommer vi att ge gatan nytt
slitlager genom att asfaltera körbanan.

Arbetsperiod

Början av mars - början av april, preliminärt Vecka 10- vecka 13.

Buller och framkomlighet

Under vårt arbete, som sker dagtid, kommer det förekomma
buller och innebära omledning av trafiken. Vi tackar på förhand
för er förståelse och överseende med detta under den tid som vi
rustar upp våra gator.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-26 10.45