Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Nu vårsopar vi gatorna

Nu vårsopar vi gatorna och du som äger en fastighet kan sopa ut grus från trottoaren innan vi kommer och sopar.

När staden börjar sopa gatorna efter vintern brukar det vara ett tydligt vårtecken. Även i år, med en vinter utan så mycekt snö är vårsopningen ett vårtecken.

Så sopar vi

  • Lindome och Kållered i vecka 12-13
  • Eklanda, Åby, centrala Mölndal och delar av Toltorp i vecka 14-15
  • Krokslätt och Kristinedal i vecka 16
  • Helenevik, Kikås, Rävekärr, Balltorp, Kvarnbyn i vecka 17-18

Du kan ladda ner en grusupptagningskartaPDF för mer detaljerad indelning.

Sopa ut gruset innan vi kommer!

Du som äger en fastighet ansvarar för trottoarer och ibland gångvägar och trappor i närheten av din tomt. Du ska på de ytorna ta bort grus efter vintern.

Du kan sopa ut gruset i gatan innan vi kommer och sopar så tar vi hand om det. Efter att vi sopat gatan får du inte sopa ut grus från trottoaren!

Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägarePDF.

Vanliga frågor

Varför stänger ni inte av gatan när ni sopar?

Det behövs planering och information långt i förväg om en gata ska stängas av, vilket skulle göra att vi förlorar flexibiliteten i vår grusupptagning.

Skulle vädret eller en trasig maskin hindra grusupptagning den dag som vi stängt av kommer vi inte klara arbetet inom beslutad tidsram. Så sammantaget är det inte det mest effektiva sätt att arbeta på att stänga av för grusupptagningen. Därför sopar vi gatorna flera gånger istället.

Ni har inte sopat min gata, varför gör ni inte det?

Staden sopar inte alla gator. Din gata sköts troligtvis av en annan aktör, till exempel en vägsamfällighet eller Trafikverket.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-13 13.45