Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Sophämtning påskhelgen

Under påskhelgen (vecka 15 och 16) tömmer vi dina sopkärl andra dagar än vanligt. Det sker ingen sophämtning röda dagar. Kom ihåg att det ditt ansvar som fastighetsägare att ordna väg fri från hinder för sophämtningsbilen och vår personal.

Under påskhelgen (vecka 15 och 16) hämtar vi dina sopor andra dagar än vanligt. Det sker ingen sophämtning röda dagar.

Kom ihåg att ställa kärlet med handtaget utåt mot vägen där sopbilen stannar. Vill du få den lilla röda boxen tömd, hänger du upp den på det aktuella kärlet. Annars förvarar du boxen som vanligt inomhus.

Du som har valt ett abonnemang för enbart brännbart restavfall ansvarar för att sortera ut förpackningar och tidningar och lämna dessa på en återvinningsstation. Se alla stationer på molndal.se/avs.

Vecka 15

Vi börjar sophämtningen måndagen den 6 april och jobbar på till och med torsdagen den 9 april. Det är kärl 1 och kärl för brännbart restavfall som ska tömmas.

Ställ ut dina kärl senast kl 6.30 den 6 april och låt det stå framme tills det blivit tömt. Vi kommer så fort vi kan.

Vecka 16

Vi börjar sophämtningen tisdagen den 14 april och jobbar på till och med fredagen den 17 april. Det är kärl 2 som ska tömmas.

Ställ ut kärl nummer 2 senast kl 6.30 den 14 april och låt det stå framme tills det blivit tömt. Vi kommer så fort vi kan.

Ordna väg för sophämtning

Som fastighetsägare ansvarat du för att tömning av dina sopkärl kan ske. Se därför till att vägen mellan sopbilens angöringsplats och dina kärl är fri från hinder, till exempel parkerade bilar. Om kärlen inte är tillgängliga kan vi inte tömma dem. Överfyll inte kärlen, locken ska vara stängda.

Relaterad information

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-20 12.47