VA-arbete Olas väg och Enevägen

Mölndals stad byter gamla VA-ledningar i Olas väg och Enevägen under 2020.

Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten och en hållbar avlopps­hantering. En del för att uppnå det är att byta gamla ledningar och att separera dagvatten från spillvatten.

Detta gör vi

Vi byter de befintliga VA-ledningarna som är från 1960-talet och är i stort behov av byte. Vi separerar även dagvatten från spillvatten.

Efter arbetet kan du som bor i området behöva göra åtgärder på dina ledningar så att ditt dagvatten inte går till spillvattenledningen.

I samband med arbetet kommer vi även att bygga om busshållplatsen Olas väg och tillgänglighetsanpassa den.

Tidplan

Arbetet börjar vecka 16 och pågår till vintern 2020.

Påverkan

Under arbetet kommer framkomligheten längs Olas väg och Enevägen att bli begränsad. Under vissa tider kommer tillfälliga omledningsvägar att finnas. Vi hoppas du har överseende med de störningar som arbetet kan innebära.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad