Besiktning av lekplatser

Under våren pågår en besiktning av stadens lekplatser. Efter det kommer viss utrustning att plockas bort.

Mölndals stad kontrollerar sina lekplatser årligen. Under våren sker en större säkerhetsbesiktning.

Utifrån besiktningsresultaten kommer staden att åtgärda lekplatser. Viss utrustning kan vi komma att plocka bort och viss utrustning tar vi in för reparation, allt utifrån vad besiktningen har visat att vi behöver åtgärda. Besiktningen och åtgärder är till för att du och ditt barn ska kunna leka säkert.

Läs mer om lekplatserna i Mölndal.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-04 10.57