Tillgänglighetsanpassning Muraregatans hållplats

Mölndals stad arbetar för god trafiksäkerhet för alla olika trafikanter. Därför bygger vi om Muraregatans hållplats på Gunnebogatan. Räkna med begränsad framkomlighet.

Mölndals stad bygger om Muraregatans hållplats och gör den tillgänglighetsanpassad. Det innebär att den blir upphöjd och får så kallade ledstråk för synskadade. Hållplatslägena kommer när arbetet är klart att ligga mitt emot varandra. Körbanorna kommer att delas av en refug som hindrar omkörning av buss vid hållplats, vilket ökar säkerheten.

I anslutning till hållplatsen kommer vi att bygga en ny upphöjd gång- och cykelpassage som ersätter befintligt farthinder. Tillsammans ska det ge säkrare passage för oskyddade trafikanter och sänka hastigheten på Gunnebogatan.

Så blir trafiken påverkad

Under byggtiden kommer det att tidvis vara begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet. Ett körfält är alltid öppet och trafiken reglerar vi genom flaggvakter eller trafikljus när det behövs.

Korsningen Muraregatan - Gunnebogatan är avstängd för trafik.

Om du har möjlighet, kör gärna en annan väg.

Vi hoppas ni har överseende med de störningar som kan uppstå under tiden som vi gör trafikmiljön säkrare.

Arbetstid

Vecka 23 – slutet av juli.

LJ Mark & Anläggningar AB är Mölndals stads entreprenör för arbetet.

Informationsmaterial

Informationsbrev till närboendePDF 12 maj.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-01 10.39