Flytt av återvinningsstation på Kikås avfallsanläggning

På grund av att vi ska bygga om en väg inne på Kikås avfallsanläggning, flyttar vi containrarna för förpackningar och tidningar (ÅVS) till en annan plats inom området.

Flytten sker 18 - 19 maj och vi räknar med att vara klara den 19 maj på eftermiddag.

Hitta till återvinningsstationen

Vi flyttar återvinningsstationen till asfaltsytan vid det stora blåa tältet som ligger till vänster efter ingången. På denna yta finns numera Växtåterbruket och vi flyttar även dit Pantamera Express. Se karta.

Nya vägmärken sätts upp för att underlätta för dig att hitta till återvinningsstationen.

Bakgrund

Vi ska bygga om en väg inne på avfallsanläggningen därför att vi flyttar vågen till en bättre plats längre in i området. Vågen används av in- och utkommande lasttransporter som lämnar och hämtar avfall på anläggningen och är inget som berör privatpersoner som besöker återvinningscentralen.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad