Parkeringsåtgärder vid badplatser

Det är många som vill besöka badplatser en varm sommardag. Mölndals stad får ibland många synpunkter på parkeringar i närheten av badplatserna. Nu åtgärdar vi Sisjöns och Rådasjöns badplats.

Under vecka 25 kommer Mölndals stad och Mölndals Parkerings AB, MPAB, att åtgärda parkeringen vid Sisjöns badplats.

Det vi gör är att vi placerar ut parkeringsräcken för att skapa mer ordning och reda på parkeringsplatsen. Samma åtgärd är gjord vid badplatsen vid Barnsjön.

4 timmars parkering

På parkeringarna vid Sisjöns och Rådasjöns badplatser samt vid Brostugan nära Gunnebo/badplatsen Stensjön John Halls väg, inför vi 4 timmars parkering. MPAB kommer att göra tillsyn och sätta upp skyltar.

Vi hoppas att åtgärderna ska ge en god parkeringssituation vid badplatserna och ge många besökare möjlighet att besöka badet i hemestertiderna då det skapar mer rörlighet.

Arbetet påverkar parkeringen Sisjön

Arbetet med att ställa ut parkeringsräckena vid Sisjön kommer att ske under vecka 25. Under tiden är parkeringen avstängd. Ta dig gärna till badplatsen under tiden, men ta cykeln eller en promenad i första hand.

Vi öppnar upp parkeringsytan allt eftersom vi har ställt ut räckena, Det innebär att parkeringen inte är helt avstängd hela veckan.

Hindra inte räddningstjänsten

Som alltid gäller att du måste tänka på hur du parkerar vid våra badplatser, ställ dig inte så att framkomligheten förstörs. Händer det en olycka måste räddningstjänsten kunna komma fram!

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-16 15.42