Ramper för rörelsehindrade på badplatser

Alla vill bada när det är varmt, så även de som är rörelsehindrade. Då finns det ramper för att ta sig ner i vattnet. På grund av leveransförsening saknas just nu ramp i Rådasjön

På grund av leveransförseningar saknas just nu ramp vid Rådasjöns badplats. Mölndals stad har i år bytt brygga på Rådasjöns badplats och rampen till bryggan har blivit försenad på grund av omvärldsläget som gjort att Mölndals stad inte fått leverans av delar till rampen.

Rådasjöns ramp kommer

Vi hoppas att kunna montera rampen i Rådasjön under de kommande veckorna. Vi gör det så fort alla delar till rampen har kommit.

Här finns det ramper ner i vattnet

Det finns ramper på Sisjöns och södra Barnsjöns badplats.

Samtidigt som Rådasjöns ramp kommer på plats kommer vi även att placera en ramp vid Tulebosjöns badplats.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-17 08.42