Renovering av Lackarebäcksbron

Lackarebäcksbron, som går över E6 vid Lackarebäcksmotet måste renoveras och är på grund av det helt avstängd vecka 33-40. Välj andra vägar och res i god tid.

Lackarebäcksbron stängs av. beskrivning av trafikändring finns i texten.

Uppdatering 18 september:

Arbetet är färdigt och Lackarebäcksbron är öppen för trafik igen.

Tidigare publicerat 16 juli 2020:

Lackarebäcksbron och dess fästen måste renoveras. Vi måste göra arbetet för att bron ska fungera i många år framöver. På grund av arbetet kommer bron under 6-7 veckor att vara helt avstängd för all trafik utom för gående och cyklister.

- De flesta som kört över bron har nog märkt att det är lite guppigt vid brofästena. Det är brofästena som vi behöver åtgärda för att bron ska fungera många år framöver, så vi måste göra arbetet nu, säger Mathias Johannesson, Mölndals stads projektledare.

Så påverkas trafiken

Bron är avstängd för trafik. Trafiken kommer att ledas om med orange vägvisning via Göteborgsvägen, Flöjelbergsgatan, Järnvägsgatan och Mölndals bro och vidare. Räkna med att det kommer bli köer och längre restider förbi arbetsområdet.

Gående och cyklande kan passera på Gång- och cykelbanan på södra delen av bron.

Du som har möjlighet, välj andra resvägar under tiden. Undvik gärna att resa i rusningstid och välj med fördel cykeln.

Ta gärna en tidigare eller senare avfart:

  • Du som kommer söderifrån på E6 och ska till västra Mölndal, Lackarebäck eller Krokslätt, kör gärna av redan vid Åbromotet.
  • Kommer du norrifrån på E6 och ska till Flöjelbergsgatan eller östra Mölndal, kör av vid Mölndals innerstad eller vid Kallebäcksmotet.
  • Om du kör av vid Lackarebäcksmotet och måste korsa E6, följ hänvisningsskyltar och kör via Flöjelbergsgatan, Järnvägsgatan eller Göteborgsvägen till Flöjelbergsbron eller Mölndalsbro.

Vi hoppas att du har förståelse och överseende med de störningar som blir när vi rustar upp bron.

Arbetet planeras pågå

Vecka 33 - 40.

trafiken.nu kan du följa trafikläget i Göteborgsregionen.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-18 15.35