Kikås Långvatten: ingen parkering

På grund av trafiksäkerhetsskäl finns det inga parkeringsplatser vid badplatsen Kikås Långvatten. Du som åker bil hänvisas att bada vid Horsikan eller någon annan badplats.

Vid Kikås Långvatten, även kallat Södra Långevattnet, finns en liten parkeringsyta. Under de varma dagarna har situationen på parkeringsytan tidvis varit kaotisk. Det har gjort att trafiksäkerheten har äventyrats och även räddningstjänstens möjlighet att komma fram.

Tekniska förvaltningen har därför beslutat att stänga av parkeringsytan från och med måndag 29 juni och minst över sommaren.

Då Kikås Långvatten är en liten badplats där bad sker från klippor är den mest tänkt för närboende, alltså de som kan ta sig dit till fots, med cykel eller buss. Att vi tar bort parkeringsplatsen är också ett sätt att minska risken för att det blir för trångt med folk.

Besök till insektshotellet

Vi har tidigare hänvisat besökare till insektshotellet till den lilla parkeringsytan. Vi råder dig som vill besöka Kikås insektshotell att ta cykeln i första hand. Om du åker bil får du söka annan lämplig parkeringsplats på egen hand.

Besök andra badplatser

I närheten finns Horsikan, där det finns möjligheter till parkering. I närheten finns även Stensjön och Rådasjöns badplatser.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad