VA-arbete Idunagatan, etapp 3

Under hösten 2020 kommer Mölndals stad att fortsätta med att förnya ledningarna för vatten och avlopp i Idunagatan och närliggande gator.

Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten och en hållbar avlopps­hantering. En del för att uppnå det är att byta gamla ledningar. Ledningarna i Idunagatan är gamla och vi måste byta ut dem. I samband med arbetet kommer även gatubelysning, rännstensbrunnar och elledningar att bytas och fräschas upp.

Gator som blir berörda är: Idunagatan (mellan Lammevallsgatan och Tingsbogatan), Nimbusgatan, Vassdikesgatan och Tingsbogatan.

Fastighetsägare som blir berörda får mer detaljerad information under hösten.

Arbetstid

Arbetet är planerat att starta hösten 2020.

Det händer i projektet

Under vecka 27-29 genomför en entreprenör besiktning av fastigheterna på gatan för att se hur VA-serviserna och fastigheternas ledningar ligger.

I början av hösten kommer en geoteknisk undersökning av marken att ske. Mer information om det kommer.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad