Vägarbete vid Kålleredsmotet

Det pågår sedan våren 2019 arbeten med att göra Kålleredsmotet bättre. Från 20 juli 2020 och två månader framåt stängs delar av motet av på grund av dessa arbeten.

Trafikverket genomför i samarbete med Mölndals stad trimningsåtgärder runt omkring Kålleredsmotet. Det för att trafiksituationen ska anpassas till nya Kållered Köpstad.

Trafikverket bygger bland annat en ny cirkulation vid norrgående avfart och en ny bro över E6. Den nya bron ger fler körfält.

Motet påverkas från juli

Från måndag 20 juli och cirka två månader framåt kommer delar av bron över E6 att bli påverkad då Trafikverket kommer att renovera den. De börjar samtidigt även bygga den nya bron.

Under tiden blir det påverkan på trafiken. Viss trafik leds och får vända i de cirkulationsplatser som finns. Gång- och cykeltrafik över Kålleredsmotsbron kommer inte vara möjlig utan leds via Kållereds station.

Bron är öppen i båda riktningar för fordonstrafik.

Läs mer och håll dig uppdaterad om arbetet på Trafikverkets webbplats.

Tidigare arbeten

Tidigare har cirkulationsplatsen vid IKEA breddats, Mölndals stad har byggt en ny cirkulation vid Gamla riksvägen / Östra Lindomevägen och renoverat bron som går över järnvägen.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-24 15.46