Ombyggnad Lejonslättsgatans hållplats

Mölndals stad arbetar för god trafiksäkerhet för alla olika trafikanter. En del i arbetet är att tillgänglighetsanpassa busshållplatser, för att kollektivtrafiken ska fungera för så många resenärer som möjligt.

Karta som visar Lejonslättsgatan och hållplatsens läge.

Mölndals stad tillgänglighetsanpassar busshållplatsen Lejonslättsgatan. Det innebär att hållplatsen blir upphöjd och får så kallade ledstråk för synskadade. Bussgatan som finns idag kommer att vara kvar.

Påverkan i området

Bussen får tillfälliga hållplatser ca 50 meter ifrån nuvarande läge. Gång- och cykel får tillfälligt ledas om, följ hänvisningsskyltar som sätts upp på plats.

Arbetstid

Vecka 36 – vecka 44.

Arbetet sker normalt dagtid. Vi hoppas ni har överseende med de störningar som kan uppstå under tiden som vi gör trafikmiljön säkrare vid hållplatsen.

LJ Mark & Anläggningar AB är Mölndals stads entreprenör för arbetet.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-17 14.09