VA-utbyggnad Ingemantorp

Mölndals stad planerar att bygga ut det kommunala VA-nätet i Ingemantorp. Det är i enlighet med stadens beslutade handlingsplan för VAIO.

Mölndals stad jobbar långsiktigt med att bygga ut det kommunala VA-nätet till befintliga hus i områden där antalet året-runt boende har ökat. Det gör vi för att skydda sjöar och vattendrag från utsläpp. Arbetet kallas Vatten & Avlopp i Omvandlingsområden, kort VAIO. Handlingsplan och tidplan är beslutad av kommunstyrelsen 2014-11-26 §226. Läs mer om VAIO.

Vi planerar nu, enligt tidsplanen, att bygga ut VA-nätet i Ingemantorp.

På gång i projektet

Arbetet är pausat i väntan på ny utredning.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad