Fel på belysningen i Krokslätt

Det är för tillfället fel på en del av gatubelysningen på några gator i Krokslätt. Det gäller Baldersgatan, Matildebergsgatan, Friggagatan, Bäckeforsgatan och Torsgatan.

På grund av ett kabelfel är en del av gatubelysningen på Baldersgatan, Matildebergsgatan, Friggagatan, Bäckeforsgatan och Torsgatan tillfälligt ur funktion.

Felsökning pågår. Just nu kan vi inte säga när vi blir klara med arbetet.

Vi hoppas att boende och verksamheter i området har överseende med detta.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-20 11.13