Gång-cykelbana Göteborgsvägen 93

Mölndals stad kommer att återställa gång- och cykelbanan längs Göteborgsvägen 91-93 efter tidigare fastighetsbyggnation.

Längs med Göteborgsvägen har det byggts ett nytt hotell. Gång- och cykelbanan förbi ska nu återställas och kopplas an till fastigheten.

Arbetstid

Vecka 35 - 48.

Påverkan på trafiken

I dagsläget är det ingen påverkan. Vid behov kan tidvis ett körfält söderut behöva stängas av för fordonstrafik.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-28 08.54