Ny hundrastgård i Eklanda

Mölndals stad planerar att bygga en hundrastgård i Eklanda under hösten 2020. Eventuella synpunkter tar vi tacksamt emot före mitten av september.

Mölndals stad planerar att anlägga en ca 1250 m² stor hundrastgård i Eklanda. Platsen är gräsytan sydväst om Eklanda gård, markerad med rött i bilden. Vi har tittat på flera olika platser i Eklanda och bedömer att den som nu är aktuell ligger bäst till för flest.

Ytan kommer delas in i en större och en mindre inhägnad samt kompletteras med två parksoffor och ett bord.

Befintliga träd och buskar på platsen kommer vi att bevara, vilket ger skuggmöjligheter.

Kom gärna med synpunkter

Om du har synpunkter, hör av dig med dem till kontakt@molndal.se, senast i mitten av september. Förhoppningsvis kommer vi sedan att påbörja arbetet med att bygga hundrastgården i slutet av september eller i oktober.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-28 16.01