Åtgärder i Mölndalsån

För att minska risken för kraftiga och samhällsstörande översvämningar i Mölndal, Göteborg och Mölnlycke genomförs åtgärder för att mer effektivt kunna reglera och hantera vattenflödena i Mölndalsån. Arbetena kommer att ske i flera etapper.

I etapp 1 byggs en stor ledning mellan Stensjö dämme och Grevedämmet för att öka möjligheterna att tappa vatten från Stensjön och Rådasjön när nederbördsprognoser varnar för mycket regn och höga vattenflöden. För att öka vattenframkomligheten gör vi även vissa arbeten med muddring och rensning av åfårorna nedströms Stensjön.

I etapp 2 gör vi muddringsarbeten i Ståloppet mellan Stensjön och Rådasjön samt i Stensjöns utlopp för att öka vattenframkomligheten och möjligheten att sänka vattennivån i Rådasjön vid varningar om höga flöden och därigenom öka möjligheten att magasinera vatten och minska risken för översvämningar.

I etapp 3 bygger vi om Stensjö dämme för att det ska klara en ny dämningsgräns enligt miljödom från Mark- och miljööverdomstolen. I samband med denna etapp bygger vi även en ny fiskväg vid dämmet.

Eventuella störningar

Vi ber om överseende med de eventuella störningar som uppstår i samband med arbetet. Under dagtid när arbetet sker kan störande ljud förekomma.

Under etapp 1 kommer gångvägen mellan Strandgatan och Stensjöpromenaden att påverkas delvis. Det ska dock gå att gå förbi arbetsområdet hela tiden.

Då sker arbetet

Etapp 1: september 2020 - november 2022.

Etapp 2: planerad start sommaren 2021, pågår till hösten 2022.

Etapp 3: planerad start sommaren 2022, pågår till hösten 2023.

Entreprenör

Veidekke Entreprenad AB utför arbetet åt Mölndals stad.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-31 09.05