Delsjöns pendelparkering får avgift på prov

Mölndals stad och Göteborgs stad inför från och med den 14:e september en avgift vid Delsjöns pendelparkering. Syftet är att minska trycket på den ofta överbelagda anläggningen och främja nya resvanor för den som har möjlighet.

Delsjömotets pendelparkering är en av en av regionens mest belagda, pendelparkeringar och har idag en nyttjandegrad på över 100%. Undersökningar visar att många som parkerar här har möjlighet att åka kollektivt hemifrån men väljer bilen av bekvämlighetsskäl. Andra kör över fem mil för att åka kollektivt den sista sträckan in till Göteborg.

Genom att avgiftsbelägga denna hårt belagda pendelparkering vill vi hjälpa resenären att ta beslutet att ställa bilen hemma, att samåka från en parkering närmre hemmet, utan att ta platser från kombinationsresenärer. Kanske påbörja kollektivtrafikresan närmare sin startpunkt.

Samtidigt frigörs platser för de som av andra skäl måste ta bilen och då har vi större möjlighet att erbjuda dem en plats på pendelparkeringen.

Avgiften blir 6 kronor per timme, med ett tak på 30 kronor per dag och införs den 14 september 2020. För den yta som Mölndal ansvarar för, Delsjön P4, betalar du enklast med appen Parkering Göteborg, Easypark eller SMS Park.

Testet ska utvärderas

Avgiftsbeläggningen kommer att utvärderas efter ett år för att avgöra om tillgängligheten och servicegraden har ökat på parkeringen.

Personal på plats

Den 11:e och 14:e september kommer medarbetare från Mölndals stad och Göteborgs stad att finnas på plats förmiddagar och eftermiddagar på pendelparkeringen för att svara på frågor.

Från och med den 14 september avgiftsbeläggs pendelparkeringen i Delsjömotet.

Pendelparkeringar hos Västtrafik.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad