Gång- och cykelbana Åbyvägen

Öster om Åbyvägen bygger Mölndals stad en ny gång- och cykelbana.

Mölndals stad satsar på utbyggd infrastruktur. I Åby bygger vi en ny gång- och cykelbana (GC-bana) för attgöra det smidigare för gående och cyklister längs med Åbyvägen.

Vi bygger en 2,5 meter bred GC-bana.

Vi kommer också i samband med arbetet göra korsningen Travtränargatan och Bandomargatan smalare för att det ska vara tydligare hur du ska köra.

Där gång- och cykelbanan korsar Måldomargatan och Travtränargatan kommer vi att hastighetssäkra gatorna genom att vi gör gatan smalare. När det är klart kan ett fordon i taget passera.

Arbetstid

Arbetet ska vara klart till årsskiftet 2020/2021.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-12 16.10