Gator och VA i Pedagogen park

Mölndals stad bygger nya gator och VA-ledningar för stadsdelen Pedagogen park.

För byggnationen av den nya stadsdelen Pedagogen park kommer Mölndals stad och tekniska förvaltningen vara först på plats för att bygga gator, allmän plats/torg och vatten- och avloppsledningar. Arbetet delas in i olika etapper.

Aktuell påverkan på trafik och närområde

Senast uppdaterat 19/1 2022.

 • Vattenledningsarbete börjar på Stubbåkersgatan.
 • Trafiksignaler i korsningen Bifrostgatan - Lantbruksgatan kommer att tas bort i vecka 3 och ersättas med en tillfällig cirkulationsplats.
 • Brunnar kommer att byggas i anslutning till Bifrostgatan, avsmalning av gatan sker då.
 • Bullervallen längs med Bifrostgatan byggs om, träden tas därför ner. Nya träd och buskar planteras efteråt. Bullervallens arbete är försenat pga vintervädret.
 • Cykelbanan är avstängd från Frejagatan och söderut till cirkulationen vid pedagogen. Gående och cyklister hänvisas via Solängen. Arbetet pågår till 28/2 2022.
 • Arbete sker inne på arbetsområdet som kan ge buller under dagtid.

Etapp 1

Pågår

Oktober 2020 - sommaren 2021

Det gör vi

Uppdaterat senast 11 januari 2021
Vi bygger vattenledning öster om Bifrostgatan. Ungefär från Frölundagatan och upp till nuvarande cirkulationsplats strax norr om byggnaden Pedagogen. Denna ledning kommer också byggas söder om Frölundagatan. Arbetet innebär att det är öppna schakter öster om Bifrostgatan.

 • Vi bygger även VA-ledningar och gator i södra delen av det som ska bli Pedagogen park, runt byggnaden Pedagogen.
 • Cirkulationsplatsen i korsningen Bifrostgatan och Frölundagatan kommer att sänkas för att anpassas till nederbördsavledningen i området.
 • Andra ledningsägare bygger fjärrvärme, el och fiber.

Generell påverkan

 • Bifrostgatan kommer att vara påverkad med omledningar och tillfälligt begränsad framkomlighet till och från. Cirkulationsplatsen i korsningen Frölundagatan - Bifrostgatan kommer att vara påverkad av byggarbetet. Gatan är alltid öppen men räkna med att det kan bli köer.
 • Hållplatser för kollektivtrafiken kommer att flyttas tillfälligt.
 • Vid arbetet med vattenledningen kommer vibrationer att förekomma för boende på Lammevallsgatan och Kakelösagatan. Mölndals stads entreprenör har vibrationsmätare på plats på berörda fastigheter.
 • Frågor om kommande vibrationer från fastighetsbyggnationer och pålning kommer exploatörernas entreprenörer att svara på när det är dags för det.

Informationsbrev

Januari 2021 Pdf, 1.4 MB.

Etapp 2

Etapp 2 omfattar området norr om nuvarande byggnad Pedagogen. Se illustrationsbilden.

Pågår

Etapp 2 planeras pågå från hösten 2021 till årsskiftet 2022/2023.

Det ska göras i etapp 2

Mölndals stad bygger gator och VA-ledningar i den norra delen av stadsdelen Pedagogen Park. Även längs Prästgårdsgatan sker arbeten i etapp 2.

Alla fastigheter ska nås med bil under arbetet. Dock kommer vi att behöva göra provisoriska vägar för trafik på Stubbåkersgatan och Prästgårdsgatan under vissa tider. Boende får separat information.

Vi bygger en cirkulation i korsningen Bifrostgatan - Lantbruksgatan.

Under våren 2022 kommer Bifrostgatan behöva stängas av under max 3 månader på grund av lendingsarbetet. Mer detaljerad information kommer i god tid innan det sker!

Andra ledningsägare kommer också att bygga i området - för fjärrvärme, el och fiber.

Bullervallen mellan Bifrostgatan och Lammevallsgatan kommer att byggas om och anpassas. I samband med det tas träden ner.


Information om detaljplanen

Om du vill veta bakgrunden till den nya stadsdelen kan du kolla på detaljplanen för Pedagogen park .

Mer om arbetet i Pedagogen park

Du kan läsa mer, till exempel om du vill hitta information om nya byggnader och om vad som händer i området Pedagogen park. Där kommer också byggherrarna att publicera information om byggnationer av husen.

Anmälan e-postnyheter

Vi planerar att skicka ut uppdateringar via e-post till de som är intresserade. Uppdateringar skickas olika ofta beroende på vad som händer med våra arbeten med gator och vatten (vi tar inte upp exploatörernas/byggherrarnas arbeten eller tillfälliga parkeringar). Vi garanterar inte att det sker utskick med ett visst intervall.

Anmäl eller avanmäl dig i formuläret:

Vill du anmäla dig eller avsluta din prenumeration på e-postnyheter om gatuarbetena i Pedagogen park?
Vill du anmäla dig eller avsluta din prenumeration på e-postnyheter om gatuarbetena i Pedagogen park?



Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad