Västtrafiks zon- och biljett­system ändras 4 november.

Från onsdag 4 november 2020 blir det enklare att resa med kollektivtrafiken. Västtrafiks 70 biljettzoner ändras till tre zoner. Mölndal ingår i samma zon som Göteborg, Partille och Öckerö.

Från den 4 november är Västra Götalandsregionen indelat i tre zoner, A, B och C, för resor med kollektivtrafiken.

Västtrafiks målsättning med den nya zonindelningen är att det ska bli tydligare vad som gäller och därmed enklare att resa kollektivt i Västra Götalandsregionen. Biljettpriserna anpassas också till de nya zonerna. Oavsett var du startar och avslutar din resa i regionen, så kommer det kosta lika mycket för alla att resa inom en zon eller mellan två eller tre zoner.

Mölndal ingår i Zon A

Mölndal ingår i det som heter Zon A. Där ingår utöver Mölndal också Göteborg, Partille och Öckerö.

För resor inom en zon är priset med Västtrafikkort eller app till exempel:

  • Vuxen enkelbiljett - 34 kronor
  • Ungdom enkelbiljett - 26 kronor
  • Vuxen 30-dagarskort - 795 kronor
  • Ungdom 30-dagarskort - 595 kronor

Information och priser för övriga zoner och periodkort.

Hur påverkas seniorkorten

Om du är folkbokförd i Mölndal och har ett seniorkort så kommer det automatiskt att gälla i den nya zonen. Seniorkortet gäller alltså i hela zon A (Mölndal, Göteborg, Partille och Öckerö).

Kortet gäller som tidigare dygnet runt.

Färdtjänstzonerna påverkas inte

Mölndals stads färdtjänstområde påverkas inte av de nya zonerna inom kollektivtrafiken. Färdtjänsttaxan ändras inte under 2021.

Hur påverkas fritidskorten?

Mölndal erbjuder fritidskort till elever i årskurs 7-9. Det sker ingen ändring för de befintliga korten, då de gäller regionen runt kommer de gälla i zon a, b och c.

Påverkas skolkorten?

Skolkorten kommer att gälla i den nya zonen som är större än den tidigare kommunzonen. Inga kort behöver bytas ut om du som har kort inte får information om det.


Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-12-01 13.23