Se upp för bedragare i VA-verkets namn

Blir du uppringd av någon som uppger sig arbeta för VA-verket eller Mölndals stad och som erbjuder dig VA-tjänster, som att spola dina avloppsledningar, mot betalning är de bedragare, och då bör du kontakta polisen.

Bland annat har personer som säger att de jobbar på VVS-tjänst Norden ringt till Mölndalsbor och erbjudit sig att bland annat spola dina avloppsledningar för Mölndals stad.

Vi i Mölndals stad ringer inte upp och erbjuder tjänster mot betalning på det sättet eller ger företag det som uppdrag!

När vi behöver göra arbete på det allmänna VA-nätet får du som berörs information av oss i förväg om att vi är på plats och arbetar och om vi behöver stänga av vattnet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad