Åtgärder i Mölndalsån och Grevedämmet

För att minska risken för kraftiga och samhällsstörande översvämningar i Mölndal, Göteborg och Mölnlycke genomförs åtgärder för att mer effektivt kunna reglera och hantera vattenflödena i Mölndalsån. Under december 2020 sker bullrande arbeten nattetid.

Eventuella störningar

Vi ber om överseende med de eventuella störningar som uppstår i samband med arbetet.

Under etapp 1 kommer gångvägen mellan Strandgatan och Stensjöpromenaden att påverkas delvis. Det ska dock gå att gå förbi arbetsområdet hela tiden.

Spontingsarbeten 2020

Störande ljud kan särskilt uppkomma i samband med att vi arbetar med spontning intill Stensjö dämme och Grevedämmet.

Spontningsarbetet pågår under oktober till och med december år 2020. Arbetstiderna för detta planerar vi till kl 07.00 – 19.00 måndag till och med torsdag.

Uppdaterat 30 november:

Under december kommer arbeten att ske på natten. Vi ber om överseende med de eventuella störningar som det innebär.

Störande ljud kan förekomma under följande nätter:

  • Vecka 49 - natt mot måndag till natt mot fredag
  • Vecka 50 - natt mot måndag till natt mot onsdag, natt mot lördag och natt mot söndag
  • Vecka 51 - natt mot måndag till natt mot fredag.

Läs mer i utskickat informationsbrevPDF.

Arbetets olika etapper.

I etapp 1 byggs en stor ledning mellan Stensjö dämme och Grevedämmet för att öka möjligheterna att tappa vatten från Stensjön och Rådasjön när nederbördsprognoser varnar för mycket regn och höga vattenflöden. För att öka vattenframkomligheten gör vi även vissa arbeten med muddring och rensning av åfårorna nedströms Stensjön.

I etapp 2 gör vi muddringsarbeten i Ståloppet mellan Stensjön och Rådasjön samt i Stensjöns utlopp för att öka vattenframkomligheten och möjligheten att sänka vattennivån i Rådasjön vid varningar om höga flöden och därigenom öka möjligheten att magasinera vatten och minska risken för översvämningar.

I etapp 3 bygger vi om Stensjö dämme för att det ska klara en ny dämningsgräns enligt miljödom från Mark- och miljööverdomstolen. I samband med denna etapp bygger vi även en ny fiskväg vid dämmet.

Då sker arbetet

Etapp 1: september 2020 - november 2022.

Etapp 2: planerad start sommaren 2021, pågår till hösten 2022.

Etapp 3: planerad start sommaren 2022, pågår till hösten 2023.

Entreprenör

Veidekke Entreprenad AB utför arbetet åt Mölndals stad.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad