VA-arbete Bagerigatan

Mölndals stad kommer att byta vattenledningen i Bagerigatan och delar av Fässbergsgatan.

För att ha en säker leverans av dricksvatten kommer Mölndals stad att byta vattenledningen i Bagerigatan.

Arbetet är indelat i olika etapper och pågår mellan december 2020 och minst fram till mars 2021.

Trafikpåverkan

Under arbetet kommer det att vara begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet. Trafiken komkmer behöva ledas om under del av arbetet. Följ hänvisningsskyltar på plats.

Berörda får separat information om vi behöver stänga av vattnet tillfälligt.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad