Sophämtning jul och nyår

Under jul och nyår hämtar vi soporna andra dagar än vanligt på grund av helgdagar. Från vecka 1, 2021, ändrar vi sophämtningsvecka. Udda blir jämnt - och tvärtom! Detta då 2020 består av 53 veckor.

Villahushåll med egna kärl

Under jul och nyår hämtar vi dina sopor andra dagar än vanligt. Låt kärlen stå framme tills de blivit tömda. Vi kommer så fort vi kan och vi jobbar inte på julafton, nyårsafton eller röda dagar.

Underlätta för vår personal genom att ställa kärlen med handtaget utåt mot vägen där sopbilen stannar. Vill du få de små boxarna tömda, hänger du upp rätt box på rätt kärl. Annars förvarar du boxarna som vanligt inomhus.

Vecka 52 (Jul)

Sophämtning sker mellan den 21 och 23 december. Ställ fram kärl 2 senast kl. 6.30 den 21 december och
låt det stå tills det blivit tömt.

Vecka 53 (Nyår)

Sophämtning sker mellan den 28 och 30 december.
Ställ fram kärl 1 och/eller kärl för brännbart
restavfall senast kl. 6.30 den 28 december och låt
kärlen stå tills de blivit tömda.

Vecka 1 (Trettondagen)

Sophämtning sker den 4 och 5 samt 7 och 8 januari 2021.
Ställ fram kärl 2 senast kl. 6.30 den 4 januari och låt
det stå tills det blivit tömt. Observera att från och
med vecka 1 tömmer vi kärl 2 udda veckor.

Glömt din sophämtningsdag?

I vår e-tjänst tar du lätt reda på vilken veckodag vi tömmer dina sopkärl. Logga in med ditt personnummer och kundnummer för att se och ladda ner schema med planerade hämtningar.

Ordna väg för sophämtning

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att ordna snöröjd och halkbekämpad väg mellan kärl och sopbilens angöringsplats. Detta är viktigt för att renhållningspersonalen ska kunna rulla kärlen fram och tillbaka till sopbilen fritt från hinder. Om kärlen inte är fria kan vi inte tömma dem.

Ändrade veckor för sophämtning 2021

Från 2021 ändrar vi vecka för sophämtning för alla villahushåll med egna sopkärl. Anledningen är att 2020 består av 53 veckor, vilket gör att det blir två udda veckor i rad kring årsskiftet. Udda blir jämnt – och tvärtom! 

Läs mer i vår nyhet från 26 november

För verksamheter, BRF, samfälligheter

Verksamheter, bostadsrättsföreningar och samfälligheter påverkas också av ändringen. Framför allt behöver de verksamheter som ställer fram sina kärl själva hålla koll på hur förändringen blir för just er. Kontakta oss för information.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad