VA-arbete Norra Långvattnet

Mölndals stad bygger ny vattenledning öster om Larssons Berg som påverkar Norra långvattnet (Lackerebäcks långvatten).

Mölndals stad kommer göra ett VA-arbete i och omkring Norra Långevattnet (lackarebäcks långvatten) under våren 2021 där vi bygger ny vattenledning.

Arbetet kommer delvis att ske i sjön. Vattennivån på sjön kommer under arbetet att sänkas ca en meter i enlighet med gällande dom. Det kommer tidvis vara en pråm på sjön.

Arbetstid

14 januari - våren 2021

Övrig information

Det kommer inte vara någon påverkan på dricksvattnet för boende i närheten.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad