Påverkan på sophämtning vid halka

Just nu har vi påverkan på sophämtningen på grund av snö och halka, i till exempel Toltorp och Krokslätt. Om sopbilen inte kommer fram så kan inte sopkärlen tömmas. Vid de tillfällena kommer bilen igen senare eller nästkommande dagar beroende på väglaget. Låt dina kärl stå framme tills de blivit tömda.

Sophämtning vinterväglag

Nattens snöfall påverkar sophämtningen i vissa områden, till exempel några gator i Toltorp och Krokslätt. Framförallt i vissa backar kan inte sopbilen ta sig fram. Halkan gör att den stora och tunga sopbilen inte får väggrepp och det blir en säkerhetsrisk att köra.

1/2 - Snöflingegatan, Dalgångsliden, Aspliden, Lyckogatan, Högadal.

Halkan kan vara mycket lokal, vilket gör att en närliggande gata får tömt även att vi inte kan tömma på din gata. Det kan också vara så att din gata ingår i en tur med påverkade gator och då kör vi även din gata senare.

Det kan också vara så att det är för halt eller fullt med snö runt dina sopkärl som gör att de inte töms.

Vad gäller om det inte tömts på grund av halka?

Om det är halt på vägen kommer sopbilen tillbaka senare eller nästkommande dagar och tömmer kärlen om det då är möjligt.

Vinterkärl finns

I vissa områden i de södra delarna av kommunen är framkomligheten begränsad vid halka. För att sophämtningen ska fungera i dessa områden ställer tekniska förvaltningen ut extra kärl dit du kan gå för att slänga ditt restavfall.

Vad behöver du göra?

Du måste se till att det är snö- och halkfritt runt dina sopkärl! Är det isigt runt sopkärlen kan personalen inte tömma kärlen av arbetsmiljöskäl.

Det är du som fastighetsägare och renhållningsabonnent som ska se till att det är framkomligt mellan den plats som sopbilen normalt stannar och dina sopkärl.

Du ska också se till att det inte finns snövallar i vägen så att bilen kommer fram.

Undvik fastfrusna matavfallspåsar

Under vintern händer det att matavfallspåsarna fryser fast i facket och flerfackskärlet 1 kan inte tömmas som det ska. Som fastighetsägare har du ett ansvar att se till att dina sopor kan tömmas. Här får du bra tips på vad du kan göra för att undvika fastfrusna matavfallspåsar.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad