Parkeringsförbud på del av Barnsjövägen

Mölndals stad har med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) tagit fram en ny lokal trafikföreskrift som berör delar av Barnsjövägen i Lindome.

Så lyder förslaget till föreskrift

På båda sidor av Barnsjövägen, från en punkt cirka 195 meter från korsningen med Industrivägen, till korsningen med Industrivägen får fordon inte parkeras.

Föreskriften börjar gälla den 8 mars 2021.

Sakägare och närboende kan lämna synpunkter skriftligt senast den 28 februari till tekniska@molndal.se.
Ange Synpunkt gällande införande av parkeringsförbud på Barnsjövägen.

Information om föreskriften kungjordes i Mölndalsposten den 28 januari.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad