Se upp för bedragare i VA-verkets namn

Blir du uppringd av någon som erbjuder dig VA-tjänster i samarbete med kommunen, som att spola dina avloppsledningar eller stamledningar, mot betalning är de bedragare. Mölndals stad gör inga sådana samarbeten!

Det förekommer att invånare blir uppringda av företag som påstår att de vill spola dina avloppsledningar i samarbete med kommunen. Kommunen har inte något sådant samarbete utan det är bedragare.

Bland annat har personer som säger att de jobbar på VVS-tjänst Norden ringt till Mölndalsbor och erbjudit sig att bland annat spola dina avloppsledningar.

Vi i Mölndals stad ringer inte upp och erbjuder tjänster mot betalning på det sättet eller ger företag det som uppdrag! Vi har heller inga samarbeten med företag.

När vi behöver göra arbete på det allmänna VA-nätet får du som berörs information av oss i förväg om att vi är på plats och arbetar och om vi behöver stänga av vattnet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad