Så röjer Mölndals stad snön

När snön faller jobbar Mölndals stad efter en särskild åtgärdslista för vilken ordning gatorna snöröjs. Vissa gator ansvarar andra än staden för och trottoarer ska fastighetsägare skotta.

Så här kör snöröjningen

I första hand kör vi gator med kollektivtrafik och hållplatser, huvudvägar, branta backar och cykelvägar. Dessa ska normalt vara åtgärdade inom 4 timmar efter att det slutat snöa. Huvudcykelvägarna sopsaltar vi för framkomlighet och säkerhet.

Så länge snöfallet pågår kommer det att finnas snö på vägarna eftersom det hela tiden fylls på direkt när vi plogat. Gator och vägar kommer efter snöfall inte se ut som sommarvägar.

Bostadsgator och andra områden tar vi efter de prioriterade gatorna. Bostadsgatorna ska vara framkomliga 12 timmar efter avslutat snöfall och helt röjda inom 24 timmar.

Ibland kör våra entreprenörer med olika fordon på olika sträckor, vilket gör att delar av vissa gator kan snöröjas senare än intilliggande gator då till exempel körs med ett mindre fordon.

Halka kan förekomma mycket lokalt, anpassa alltid din hastighet och restid efter väglaget!

Läs mer om hur Mölndals stad och andra snöröjer.

Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får om snöröjning.

Fastighetsägare ansvarar för trottoarer

Mölndals stad och du som äger en fastighet hjälps åt med jobbet att röja snö. Du som fastighetsägare ansvarar för dina egna ytor samt för trottoarer, trappor och att snöröja runt dina sopkärl. Om det råkar bli vallar under snöröjningen av gatan, ska du ordna öppningar i vallarna in till din fastighet. Mölndals stad tar bort vallarna om det behövs för trafiken.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar för snöröjning och vad du ska tänka på. Där hittar du också information var du kan hämta saltblandad flis att använda på trottoaren.

Ta det lugnt i trafiken

Det kan, trots saltning och plogning, vara halt. Ta det lugnt när du är ute i trafiken. Sänk hastigheten och kör försiktigt och visa hänsyn till medtrafikanter, oavsett trafikslag.

Gå försiktigt!

Du som går - gå försiktigt! Sjukvården är ansträngd och du kan göra mycket genom att inte riskera att bidra med halkolyckor. Använd gärna broddar för att minska risken för halkolyckor.

Följ trafikläget på trafiken.nu och lyssna på trafikradion i SR P4.'

Prioriteringslista för snöröjning

Först kör vi gator med kollektivtrafik, busshållplatser, huvudcykelvägar, branta backar och större gator. Därefter kommer bostadsgatorna.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad