Vattenledningsarbete Svanegatan med flera

Under våren 2021 kommer Mölndals stad att byta vattenledningen i en del av Svanegatan och Bisittaregatan.

På grund av arbetet kommer trafiken att påverkas på Svanegatan, Bisittaregatan och Esbjörn Schillersgatan. Arbetet pågår 1 mars till slutet av april.

Tiden är preliminär och kan komma att förändras.

Så påverkas trafiken

Korsningen Esbjörn Schillersgatan / Svanegatan / Bisittaregatan är avstängd fram till slutet av april.

Esbjörn Schillersgatan är under tiden dubbelriktad och nås från Svanegatan i söder.

Vid missfärgat vatten

Efter ett vattenledningsarbete kan vattnet komma stötvis och vara missfärgat. Det är ofarligt och beror på att det kommit in luft i ledningarna. Spola då tills det blir klart igen.

SMS vid VA-störningar

Mölndals stad använder sig av SMS vid akuta eller planerade avbrott i dricksvattenleveransen. Om ditt mobilnummer inte är registrerat på din adress (till exempel om det är en företagsmobil, kontantkort etc) behöver du själv registrera ditt nummer. Du kan även ange en e-postadress om du vill få information dit.

Läs mer om SMS-avisering, och ange ditt nummer eller e-post.

Läs mer om andra VA-arbeten och vägarbeten.

Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten och en hållbar avlopps­hantering. En del för att uppnå det är att byta gamla ledningar för att minska risken för driftstörningar. Har du problem med vattnet, ring 031-315 10 00, dygnet runt.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad