Vattenledningsarbete Klevgatan

Mölndals stad kommer att byta vattenledningarna i Klevgatan.

Arbetet pågår från vecka 10 till vecka 20, 2021. Tiden är preliminär och kan bli längre eller kortare.

Under arbetet kommer gatan delvis vara avstängd. Boende får annan parkering under tiden. Gående kommer alltid att komma fram.

Buller och vibrationer kan förekomma som kan upplevas som störande. Vi hoppas att du har överseende med det.

Mellan 19 april och 21 maj kommer ett körfält på Rygatan i korsningen Rygatan-Klevgatan att vara avstängt. Tillfälliga trafikljus reglerar trafiken.

Bakgrund

Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten. En del för att uppnå det är att renovera eller byta ut gamla ledningar för att minska risken för läckage och driftsavbrott.

Läs mer om Vatten och avlopp.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad