Fässbergsgatan och Tallbacken

Med start vecka 12 förnyar vi vatten och avloppsledningar i Fässbergsgatan, delen Bagerigatan till Stenliden, samt i Tallbacken. Arbetena påverkar framkomligheten för bilister. Fotbollsgatan kan vara alternativ väg. Arbetena görs dagtid kl. 7-16.

Fässbergsgatan

Ledningsarbetena görs i Fässbergsgatan, delen Bagerigatan och Stenliden, under vecka 12.

Infarten till Stenliden avstängd vecka 12

På grund av arbetena behöver vi stänga av infarten till Stenliden från Fässbergsgatan under hela vecka 12 (22 - 26 mars). Infarten är avstängd även nattetid.

Tallbacken, vecka 13 - 20

Vatten och avloppsledningarna i gatan är gamla och har en del defekter som vi måste åtgärda. Vi startar arbetena vecka 13 och beräknar vara klara vecka 20, 2021. Eventuellt behöver vi göra
provgropar i Tallbacken under vecka 11 för att kunna ta markprover.

Se även: VA-arbete Bagerigatan

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad