Då sopar vi upp gruset

Ett av de tydligaste vårtecknen är när gruset börjar sopas upp från gatorna. Mellan vecka 13-17 sopar Mölndals stad upp vinterns grus från de kommunala gatorna och gångvägarna.

När staden börjar sopa gatorna efter vintern brukar det vara ett tydligt vårtecken. 2021 är naturligtvis inget undantag.

Så planerar vi att sopa upp gruset

 • Balltorp och Åbro-området - vecka 15.
 • Bifrost - vecka 14.
 • Centrala Mölndal och Sjukhusområdet - vecka 12-13
 • Eklanda - vecka 14.
 • Helenevik - vecka 16.
 • Kikås och Kvarnbyn - vecka 17.
 • Krokslätt, inkl Flöjelbergsområdet - vecka 15.
 • Kållered - vecka 14.
 • Lackarebäck - vecka 16.
 • Lindome öster om järnvägen - vecka 13.
 • Lindome väster om järnvägen - vecka 13-14.
 • Rävekärr - vecka 15.
 • Stensjöområdet - vecka 16.
 • Toltorpsdalen - vecka 14-15.
 • Åby och Solängen - vecka 13.

Tiderna ovan är preliminära. Väderförhållanden kan göra att ett område förskjuts och blir kört senare. Kortfattad uppdelning sorterat på vecka:

 • Vecka 13 - Lindome samt Åby/Solängen.
 • Vecka 14 - Kållered, Lindome, Eklanda, Bifrost, Toltorp.
 • Vecka 15 - Krokslätt och Balltorp.
 • Vecka 16-17 - Östra Mölndal

Du kan ladda ner en grusupptagningskartaPDF för utskrift.

Sopa ut gruset innan vi kommer!

Du som äger en fastighet ansvarar för trottoarer och ibland gångvägar och trappor i närheten av din tomt. Du ska på de ytorna ta bort grus efter vintern.

Du kan sopa ut gruset i gatan innan vi kommer och sopar så tar vi hand om det. Efter att vi sopat gatan får du inte sopa ut grus från trottoaren!

Grus som du har använt på din fastighet får du aldrig sopa ut i gatan, det ska du själv ta hand om.

Du kan också läsa mer om ditt ansvar under vintern.

Fastighetsägares ansvar för städning av trottoarer regleras av Föreskriften om gaturenhållning.

Varför stänger ni inte av gatan när ni sopar?

Det behövs planering och information till boende långt i förväg om en gata ska stängas av eller få tillfälligt förbud för parkering för grussopning. Det skulle göra att vi förlorar flexibiliteten i vår grusupptagning.

Skulle vädret eller en trasig maskin hindra grusupptagning den dag som vi stängt av kommer vi inte klara arbetet inom beslutad tidsram. Det skulle också öka kostnaderna på grund av all administration.

Mindre gator kan komma att stängas av eller förbjudas parkering på om vår entreprenör bedömer att det går att göra.

Mölndals stad använder sig inte av så kallade städdagar i dagsläget.

Ni har inte sopat min gata, varför gör ni inte det?

Staden sopar inte alla gator. Din gata sköts kanske av en annan aktör, till exempel en vägsamfällighet eller Trafikverket.

Om det är en gata som vi sopar är det troligtvis så att vår entreprenör inte hunnit till den än. Vår målsättning är att grusupptagningen ska vara klar till 1 maj, men vädret kan påverka när vi blir klara.

Hur sopar ni resten av året?

Vi sopar gator och cykelvägar löpande under sommarhalvåret för att sopa upp damm och annat skräp. Vissa sträckor varje vecka.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad