Del av Frölundagatan avstängd från 12/4

På grund av VA-ledningsarbeten för den nya stadsdelen pedagogen park kommer en del av Frölundagatan att vara avstängd.

VA-arbeten påverkar Frölundagatan och korsningen Frölundagatan-Bifrostgatan.

Tid

12 april - juli

Trafikpåverkan

Frölundagatan är avstängd mellan Bifrostgatan och Gammagatan.

  • Trafik till Prästgårdsgatan och de västra delarna av Frölundagatan hänvisas till Alfa- och Gammagatan
  • Hållplatsen Jolen norra, läge C och D, får nya tillfälliga lägen väster om Gammagatan.

Cirkulationsplatsen i korsningen Bifrostgatan och Frölundagatan kommer att sänkas och byggas om i samband med VA-arbetet.

  • Cirkulationen är ersatt med en rak gata under tiden.
  • Det går att svänga av Bifrostgatan österut in på Frölundagatan mot Mölndals innerstad.
  • Gång- och cykelöverfarten söder om nuvarande cirkulation flyttas tillfälligt något längre söderut.

På grund av arbetet kan köer förekomma på Bifrostgatan. Du som kan ombeds att ta andra vägar. Tänk på att resa i god tid och visa hänsyn till andra trafikanter - oavsett ditt färdmedel!

Arbetet är en del av arbetet med stadsdelen pedagogen park.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad