Ledningsarbeten på Broplatsen

Inför byggnation av kvarteret Kungsfisken pågår olika ledningsarbeten på Broplatsen. Del av Göteborgsvägen är tillfälligt gågata.

Inför nya kontorshus i kvarteret Kungsfisken i Mölndals innerstad sker ledningsarbeten på Broplatsen. Det är dels arbeten med vatten- och avlopp och även fiber och el.

Arbetet är för byggnationen av detaljplanen Kungsfisken.

Arbetsperiod

Arbetet pågår från mitten av april till oktober.

Så påverkas gatan

Delar av parkeringen på Broplatsen (under Mölndals bro) påverkas och är avstängd. Det finns alltid parkeringar öppna, är parkeringen full hänvisas till Tempelgatan eller gallerians parkeringshus.

  • Göteborgsvägen är avstängd i södergående riktning mellan Bergmansgatan och Brogatan den 9 augusti till 8 oktober. Då är den sträckan gågata. Bilar ska inte köra in där om inte varuleverenser sker, vilket får ske kl 7-10!
  • Parkeringsfickor på Mölndals bro (vid Essity-huset) är reserverade för bussar. Bilar får inte stanna där!
  • Gående och cyklar kan passera med en tillfällig omledning viua Brogatan och Nygatan.

Arbetet sker i olika etapper så olika delar av gatan påverkas olika tider.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad