Översvämningsåtgärder vid Grevedämmet och ståloppet

För att minska risken för kraftiga och samhällsstörande översvämningar i Mölndal, Göteborg och Mölnlycke genomförs åtgärder för att mer effektivt kunna reglera och hantera vattenflödena i Mölndalsån.

Aktuella störningar

  • 3 maj - 31 oktober kommer åtgärder göras i Ståloppet. Parkeringen vid Brovaktarestugan kommer användas som etableringsplats för entreprenör och är därför avstängd. Parkering finns längre in på John Halls väg.
    Gångvägen är delvis påverkad.
  • Mellan 19 april och 21 maj 2021 kommer gång- och cykelvägen från Strandgatan och mot badplatsen att vara avstängd. Det beror på stora schaktarbeten. Gång- och cykeltrafik hänsvisas till Höjdgatan, Stensjögatan och Sågdalsgatan. För att komma till badplats och volleybollplaner kan du även komma från Stensjöcenter.

Arbetets olika etapper

I etapp 1 byggs en stor ledning mellan Stensjö dämme och Grevedämmet för att öka möjligheterna att tappa vatten från Stensjön och Rådasjön när nederbördsprognoser varnar för mycket regn och höga vattenflöden. För att öka vattenframkomligheten gör vi även vissa arbeten med muddring och rensning av åfårorna nedströms Stensjön.

I etapp 2 gör vi muddringsarbeten i Ståloppet mellan Stensjön och Rådasjön samt i Stensjöns utlopp för att öka vattenframkomligheten och möjligheten att sänka vattennivån i Rådasjön vid varningar om höga flöden och därigenom öka möjligheten att magasinera vatten och minska risken för översvämningar.

I etapp 3 bygger vi om Stensjö dämme för att det ska klara en ny dämningsgräns enligt miljödom från Mark- och miljööverdomstolen. I samband med denna etapp bygger vi även en ny fiskväg vid dämmet.

Eventuella störningar

Vi ber om överseende med de eventuella störningar som uppstår i samband med arbetet.

Under etapp 1 kommer gångvägen mellan Strandgatan och Stensjöpromenaden att påverkas delvis. Bullrande arbeten förekommer.

Då sker arbetet

Etapp 1: september 2020 - november 2022.

Etapp 2: planerad start sommaren 2021, pågår till hösten 2022.

Etapp 3: planerad start sommaren 2022, pågår till hösten 2023.

Entreprenör

Veidekke Entreprenad AB utför arbetet åt Mölndals stad.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad