Översvämningsåtgärder vid Grevedämmet och Ståloppet

För att minska risken för kraftiga och samhällsstörande översvämningar i Mölndal, Göteborg och Mölnlycke genomförs åtgärder för att mer effektivt kunna reglera och hantera vattenflödena i Mölndalsån.

Aktuella störningar

 • Stigen genom Strömparken förbi Grevedämmet är avstängd från vecka 32, 2023 till sommaren 2024.

Då sker arbetet

Etapp:

 1. Överföringsledning - september 2020 - november 2022.
 2. Ståloppet - start maj 2021, pågår till hösten 2022.
 3. Stensjö dämme samt Grevedämmet pågår till sommaren 2024.

Entreprenör: Veidekke Entreprenad AB utför arbetet åt Mölndals stad.

Etapp 1

I etapp 1 byggs en stor ledning mellan Stensjö dämme och Grevedämmet. Den ska öka möjligheterna att tappa vatten från Stensjön och Rådasjön när nederbördsprognoser varnar för mycket regn och höga vattenflöden.

 • Arbetet med ledningen skapar tidvis stora schakter.

För att öka vattenframkomligheten gör vi även vissa arbeten med muddring och rensning av åfårorna och vid Stensjöns utlopp.

Etapp 1 planeras pågå september 2020 till november 2022.

En karta som visar Ståloppet mellan Stensjön och Rådasjön. Området är markerat med rött. texten Här muddrar vi. En yta är markerad med orange och texten Avstängd yta för entreprenör.

Etapp 2

I etapp 2 gör vi muddringsarbeten i Ståloppet mellan Stensjön och Rådasjön.

 • Parkeringen vid Brovaktarestugan är avstängd. Parkera på den stora parkeringen vid Gunnebo slott.
 • I samband med arbetet kommer Rådasjöns utlopp att breddas något. Sprängning kommer att ske.
 • Gångvägen och bron vid Rådasjöns utlopp kommer att stängas av under vecka 32 fram till våren. Det beror på att vi ska bredda Rådasjöns utlopp. Sprängning av sten kommer ske.
  En ny gångbro kommer att byggas till våren 2022.
 • En tillfällig arbetsväg kommer att finnas mellan Östersnäsvägen och gångbron. Tung trafik kommer att röra sig på Östersnäsvägen.

Etappen planeras pågå maj 2021 till hösten 2022. Muddringsarbetet pågår till november/december 2021.

Påverkas badplatserna av arbetet?

Nej, badplatserna vid Rådasjön eller Stensjön John Halls väg ska inte påverkas av arbetet mer än att det kan förekomma buller och att det är färre parkeringsplatser.

Entreprenören, Veidekke, tar löpande vattenprover för att säkra att badplatsens vatten inte påverkas. Miljöförvaltningen tar även ordinarie prover under sommarsäsongen.

Bakgrund till arbetet

Arbetet gör vi för att öka vattenframkomligheten och möjligheten att sänka vattennivån i Rådasjön vid varningar om höga flöden. Därigenom ökar vi möjligheten att magasinera vatten och minska risken för översvämningar.

Etapp 3

I etapp 3 bygger vi om Stensjö-dämme och Grevedämmet för att det ska klara en ny dämningsgräns enligt miljödom från Mark- och miljööverdomstolen.

I samband med denna etapp bygger vi även en ny fiskväg vid Stensjö dämme samt Grevedämmet.

Etappen planeras pågå sommaren 2022 till sommaren 2024.

Fiskvägen vid Stensjö dämme är klar.

Arbete med Grevedämmets fiskväg påbörjas sommaren 2023.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad