Stensjöbron öppen igen

Stensjöbron, på Stensjögatan, är åter öppen efter vårens renovering.

Från och med eftermiddagen den 16 april är Stensjöbron åter öppen för trafik. Renoveringen har gått enligt plan.

Tidigare publicerat:

För att säkerställa att Stensjöbron kan användas för trafik måste Mölndals stad renovera den. Genom det kommer vi se till att den kan användas även i framtiden.

Då sker arbetet

Arbetet med bron beräknar vi påbörja den 4 januari. Arbetet beräknas ta 14-15 veckor och då vara klart den 16 april.

Stensjöbron på Stensjögatan är avstängd

4 januari - 16 april är Stensjöbron avstängd för all trafik.

Så påverkas trafiken

Trafiken leds om via andra gator, i första hand Järnvägsgatan och Gunnebogatan. Du som har möjlighet ombeds ta annan väg och resa i god tid då det riskerar bli mer köer på Gunnebogatan.

Vid vissa tillfällen kan ett körfält under Stensjöbron, på Kvarnbygatan, bli påverkat. Då sker reglering av trafiken med flaggvakter eller trafikljus.

Gående och cyklar kommer ledas om via Ormåsgatan och GC-tunnel under järnvägen vid Samuel Norbergsgatan. Det är också möjligt att gå och cykla via Stensjöpromenaden och Strandgatan.

Tack för din förståelse för de störningar och omledningar som arbetet innebär när vi rustar våra gator för framtiden.

Här samlar vi information som delats eller skickats ut med anledning av arbetet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad