Cirkulationsplats Göteborgsvägen - Berghemsgatan

För att skapa ett bra trafikflöde längs Göteborgsvägen bygger Mölndals stad en cirkulationsplats i korsningen Göteborgsvägen – Berghemsgatan.

I samband med arbetet förlänger vi spårvagnshållplatsen Krokslätts fabriker för framtida längre spårvagnar. Busshållplatserna byggs också om. Gång- och cykelbanorna kommer justeras efter den nya cirkulationen.

Arbetsperiod

Maj - november 2021.

Arbetet sker normalt dagtid, om inget oförutsett händer. Buller kommer att förekomma under dagtid.

Så blir trafiken påverkad

  • Normalt kommer ett körfält i varje riktning på Göteborgsvägen vara öppet.
  • Hastigheten är begränsad till 30 km/h
  • Gång- och cykelbanan på en sida av Göteborgsvägen kommer vara avstängd förbi arbetsområdet.
  • Hållplatsen Krokslätts fabriker kan komma att vara avstängd vissa tider och bussen få tillfälliga ersättningslägen.
  • En period under hösten kan spårvagnstrafiken ersättas med buss mellan Lana och Mölndals innerstad när arbete sker i spårområdet. Håll koll på kollektivtrafiken via Västtrafiks app eller hemsida.

Tack för ditt överseende när vi utvecklar våra gator.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad