Cirkulationsplats Göteborgsvägen - Berghemsgatan

För att skapa ett bra trafikflöde längs Göteborgsvägen bygger Mölndals stad en cirkulationsplats i korsningen Göteborgsvägen – Berghemsgatan.

I samband med arbetet förlänger vi spårvagnshållplatsen Krokslätts fabriker för framtida längre spårvagnar. Busshållplatserna byggs också om. Gång- och cykelbanorna kommer justeras efter den nya cirkulationen.

Cirkulationen ska ge smidigare trafik längs Göteborgsvägen och förhindra köer i norrgående körbana. Trafiken norrut och antal fordon som svänger in mot Berghemsgatan har ökat. Det har gett stora köer lägs Göteborgsvägen och kommer bli bättre med denna åtgärd.

Arbetsperiod

Maj - november 2021.

Arbetet sker normalt dagtid, om inget oförutsett händer. Buller kommer att förekomma under dagtid.

Så blir trafiken påverkad

  • Normalt kommer ett körfält i varje riktning på Göteborgsvägen vara öppet.
  • Hastigheten är begränsad till 30 km/h.
  • Mindre hastighetsdämpande gupp läggs ut.
  • Gång- och cykelbanan på en sida av Göteborgsvägen kommer vara avstängd förbi arbetsområdet.
  • Hållplatsen Krokslätts fabriker kan komma att vara avstängd vissa tider och bussen få tillfälliga ersättningslägen. En period under hösten kan spårvagnstrafiken ersättas med buss mellan Lana och Mölndals innerstad när arbete sker i spårområdet. Håll koll på kollektivtrafiken via Västtrafiks app eller hemsida.

Tack för ditt överseende när vi utvecklar våra gator.

 

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad