Cirkulationsplats Göteborgsvägen - Berghemsgatan

För att skapa ett bra trafikflöde längs Göteborgsvägen bygger Mölndals stad en cirkulationsplats i korsningen Göteborgsvägen – Berghemsgatan.

I samband med arbetet förlänger vi spårvagnshållplatsen Krokslätts fabriker för framtida längre spårvagnar. Busshållplatserna byggs också om. Gång- och cykelbanorna kommer justeras efter den nya cirkulationen.

Cirkulationen ska ge smidigare trafik längs Göteborgsvägen och förhindra köer i norrgående körbana. Trafiken norrut och antal fordon som svänger in mot Berghemsgatan har ökat och kommer öka mer i framtiden. Det har gett långa köer längs med Göteborgsvägen och kommer bli bättre med denna åtgärd.

Arbetsperiod

Maj 2021 - våren 2022.

Aktuell påverkan

På grund av vinterväder kommer cirkulationen inte att vara färdigasfalterad. Arbetet slutförs under våren 2022 när asfaltering är möjlig.

Övrig påverkan

  • Normalt kommer ett körfält i varje riktning på Göteborgsvägen vara öppet.
  • Hastigheten är begränsad till 30 km/h.
  • Mindre hastighetsdämpande gupp läggs ut.
  • Gång- och cykelbanan på en sida av Göteborgsvägen kommer vara avstängd förbi arbetsområdet. Vissa tider kan gående och cyklar ledas via alternativa vägar.

Tack för ditt överseende när vi utvecklar våra gator för en smidigare trafik.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad