Cirkulationsplats Göteborgsvägen - Berghemsgatan

För att skapa ett bra trafikflöde längs Göteborgsvägen bygger Mölndals stad en cirkulationsplats i korsningen Göteborgsvägen – Berghemsgatan.

I samband med arbetet förlänger vi spårvagnshållplatsen Krokslätts fabriker för framtida längre spårvagnar. Busshållplatserna byggs också om. Gång- och cykelbanorna kommer justeras efter den nya cirkulationen.

Cirkulationen ska ge smidigare trafik längs Göteborgsvägen och förhindra köer i norrgående körbana. Trafiken norrut och antal fordon som svänger in mot Berghemsgatan har ökat och kommer öka mer i framtiden. Det har gett långa köer längs med Göteborgsvägen och kommer bli bättre med denna åtgärd.

Arbetsperiod

Maj - november 2021.

Arbetet sker normalt dagtid, om inget oförutsett händer. Buller kommer att förekomma under dagtid.

Aktuell påverkan

1-4 oktober sker arbete dygnet runt då spårvagnsspåren ska bytas ut. Spårvagnstrafiken ära avstängd och Västtrafik kör ersättningsbussar.

Mellan 9 augusti och 30 november kommer du inte kunna korsa spårvagnsspåren med motorfordon i korsningen Göteborgsvägen-Berghemsgatan. Det innebär att vänstersväng inte är möjlig från någon riktning i korsningen.

  • Det innebär att du inte kan svänga vänster ut från Berghemsgatan för att komma norrut mot Göteborg. Kör istället ner och vänd vid Lackarebäcksrondellen. Alternativt kör via Fredåsgatan till Krokslätts parkgata.
  • Kommer du söderifrån på Göteborgsvägen, kör till Krokslätts Parkgata och kör in via Fredåsgatan om du ska till Krokslätts fabriker.
  • Gående kan passera korsningen.
  • Norrgående busshållplats får ett tillfälligt läge något längre norrut.

Övrig påverkan

  • Normalt kommer ett körfält i varje riktning på Göteborgsvägen vara öppet.
  • Hastigheten är begränsad till 30 km/h.
  • Mindre hastighetsdämpande gupp läggs ut.
  • Gång- och cykelbanan på en sida av Göteborgsvägen kommer vara avstängd förbi arbetsområdet. Vissa tider kan gående och cyklar ledas via alternativa vägar.

Tack för ditt överseende när vi utvecklar våra gator för en smidigare trafik.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad