Beläggningsarbete Helenevikvägen, Sjöstigen

Mölndals stad kommer att lägga ny beläggning på ett antal gator i Helenevik i östra Mölndal.

Mölndals stad sköter om sina bostadsgator. Vår entreprenör kommer att göra fräs- och beläggningsarbeten på bostadsgator. Först fräses gammal asfalt bort och därefter kommer ny beläggning läggas och linjer målas där det ska göras.

Du som har fastighet längs gatan ombeds att klippa dina häckar och andra växter så de inte sticker ut i gatan!

Berörda gator: Heleneviksvägen, Heleneviksbacken, Sjöstigen. Se karta.

Arbetet pågår

Vecka 22-26

Under arbetet förekommer det begränsad framkomlighet, Flaggvakter kommer reglera trafiken vid behov.

Vid beläggningsarbeten förekommer visst buller, arbete sker dagtid.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad