Beläggningsarbete Dälavägen och Lindomebyvägen

Mölndals stad kommer att asfaltera om Dälavägen och Lindomebyvägen i Lindome. Samtidigt kommer fler åtgärder för ökad trafiksäkerhet att göras på Dälavägen.

Mölndals stad sköter om sina bostadsgator. Vår entreprenör kommer att göra fräs- och beläggningsarbeten på bostadsgator. Först fräses gammal asfalt bort och därefter kommer ny beläggning läggas.

  • Du som har fastighet längs gatan ombeds att klippa dina häckar och andra växter så de inte sticker ut i gatan!

På Dälavägen gör vi även om passagerna/övergångställena över Dälavägen vid Bergavägen, Viktors väg och vid bussvändslingan. Det blir nya farthinder som ska minska vibrationer för närliggande fastigheter, förtydligad skyltning och linjemålning samt korrigering av kantstenar för att förbättra framkomlighet för gående och cyklister.

Berörda gator: Dälavägen och Lindomebyvägen i Lindome. Se karta.

Arbetet pågår

Vecka 23-27

Under arbetet förekommer det begränsad framkomlighet, Flaggvakter kommer reglera trafiken vid behov.

Vid beläggningsarbeten förekommer visst buller, arbete sker dagtid.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad