Beläggningsarbete Ormåsgatan

Mölndals stad kommer att asfaltera om Ormåsgatan och Residensgatan för en god standard på våra gator.

Mölndals stad sköter om sina bostadsgator. Vår entreprenör kommer att göra fräs- och beläggningsarbeten på bostadsgator. Först fräses gammal asfalt bort och därefter kommer ny beläggning läggas och linjer målas där det ska göras.

Du som bor på gatan ombeds att klippa dina häckar och växter så de inte sticker ut i gatan.

Berörda gator: Ormåsgatan och Residensgatan i Mölndal. Se karta.

Arbetet pågår

Vecka 23-25

Under arbetet förekommer det begränsad framkomlighet, Flaggvakter kommer reglera trafiken vid behov.

Vid beläggningsarbeten förekommer visst buller, arbete sker dagtid.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad