Beläggningsarbete Gamla Kungsbackavägen-Åbromotet

Mölndals stad kommer att asfaltera om en del av Gamla Kungsbackavägen.

Mölndals stad sköter om sina gator. Vår entreprenör kommer att göra fräs- och beläggningsarbeten. Först fräses gammal asfalt bort och därefter kommer ny asfalt läggas.

Berörda gator: Gamla Kungsbackavägen - Åbromotet. Se karta.

Arbetet pågår

Vecka 25-27

Under arbetet förekommer det begränsad framkomlighet, Flaggvakter kommer reglera trafiken vid behov.

Vid beläggningsarbeten förekommer visst buller, arbete sker dagtid.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad