Beläggningsarbete Göteborgsvägen

Mölndals stad kommer att asfaltera om en del av Göteborgsvägen, söder om Lackarebäcksrondellen.

Mölndals stad sköter om sina bostadsgator. Vår entreprenör kommer att göra fräs- och beläggningsarbeten på bostadsgator. Först fräses gammal asfalt bort och därefter kommer ny beläggning läggas.

Berörda gator: Göteborgsvägen. Se karta.

Arbetet pågår

Vecka 25-27

Under arbetet förekommer det begränsad framkomlighet, Flaggvakter kommer reglera trafiken vid behov.

Vid beläggningsarbeten förekommer visst buller, arbete sker dagtid.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad